Salary.dk

Fradrag hvis du har mere end 12 km til arbejde

Skriv dig op og download guiden som PDF
Så får du flere gode guides løbende og gratis adgang
til salary i 3 måneder, straks vi går live.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, hvis du har mere end 24 km daglig transport til/fra arbejde. Det er underordnet, hvilket transportmiddel (bil, bus, cykel m.v.) du benytter dig af, og om du kører sammen med andre. Hent guiden ovenfor og læs mere.

Transporten til arbejde må ikke være betalt af din arbejdsgiver. Når du skal beregne kørselsfradraget, er det den reelle afstand mellem den sædvanlige bopæl og arbejdet du skal bruge. Det behøver ikke være den korteste. Benyttelse af eksempelvis motorvej kan være begrundelse for den ekstra kørelængde.

Befordringsfradraget udgør:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du bor i en udkantskommune, bliver kørselsfradraget ikke reduceret, hvis du kører mere end 120 km pr. dag.

Hvis du passerer Storebælt eller Øresund, har du ret til et fradrag pr. passage. Fradraget skal kunne dokumenteres.

Har du en indkomst på mindre end DKK 316.200 i 2017 (DKK 310.400 i 2016), beregner SKAT automatisk et ekstra befordringsfradrag til dig. I 2017 kan dette fradrag højest udgøre DKK 12.500, mens det i 2016 højest kan udgøre DKK 10.300.