Guide: Indberetning af eIndkomst i 2019

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, skal du løbende indberette dine ansattes løn til eIndkomst. Det er en offentlig instans under SKAT, som registrerer indkomstoplysninger for alle lønmodtagere. Det kan være tidskrævende og give anledning til fejl. Hvis en indberetning ikke er blevet korrekt registreret eller indtastet forkert, kan Læs mere…

Skattekreditordningen guide

Modtag millioner med skattekreditordningen

Skattekreditordningen giver i dag mulighed for virksomheder, der har forsknings- og udviklingsomkostninger, under visse særlige forudsætninger at få refunderet skatteværdien af de underskud, der er i virksomheden. Reglen gælder både for selskabet, men også personlige virksomheder, der anvender virksomhedsordningen. Reglen er indført alene med det formål at støtte virksomheder, der Læs mere…

Skal du beskattes af fri telefon?

Hvis arbejdsgiver helt eller delvist stiller en telefon til rådighed for medarbejderens private benyttelse, er medarbejderen som hovedregel skattepligtig af fri telefon. Grundlaget for beskatning udgør i 2017 DKK 2.700 årligt, eller DKK 225 pr. måned telefonen er til rådighed. Der kan ikke ske modregning af egne eller husstandens øvrige Læs mere…

udbytteskat

Udbytteskat eller skat af løn?

Udbytteskat har den laveste sats Udbytteskat er det første du skal overveje i det danske skattesystem. Vores danske skat er indrettet således, at indtægter beskattes forskelligt – personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst – samtidig med, at der i skattesystemet er indarbejdet progressionsbeskatning. Det betyder, at hvis al indkomst er løn, Læs mere…