Hvis du og/eller dine ansatte kører bil som en del af jeres arbejde, skal I også have styr på de forskellige former for kørselsgodtgørelse som kørselsfradrag og kilometerpenge, samt reglerne for erhvervsmæssig kørsel.

Derfor har vi hos Salary lavet denne korte guide, der forklarer dig alt, du skal vide om kørselsgodtgørelse og kilometerpenge.

Er kørselsgodtgørelse, kørepenge, kørselspenge og kilometerpenge det samme? Og hvad betyder det?

Ja. Kilometerpenge, kørepenge, kørselspenge og kørselsgodtgørelse er alle sammen betegnelser for penge, du som arbejdsgiver kan give skattefrit til dine medarbejdere (inklusive dig selv), hvis de bruger deres egen bil til erhvervsmæssig kørsel på arbejdet.

Begrebet erhvervsmæssig kørsel dækker over:

  • Kørslen mellem medarbejderens hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for et år (dette kaldes også 60 dages-reglen)
  • Kørsel mellem flere forskellige arbejdspladser for samme arbejdsgiver
  • Eventuel kørsel inden for samme arbejdsplads

Som arbejdsgiver skal du indberette de skattefri kilometerpenge til skat. Det kan Salary hjælpe dig med at holde styr på.

Kilometerpengene beregnes efter faste satser, og skal bruges til at dække udgifter til bilen, såsom udgifter til benzin, vægtafgift, finansiering, forsikring m.v.

Du kan også vælge manuelt at indberette kørselsgodtgørelse i eIndkomst og udbetale den manuelt. Det er dog meget arbejde i forhold til at lade Salary klare det. 

Hvad er satserne for kilometerpenge?

Satserne for kilometerpenge beregnes efter, hvordan medarbejderen transporterer sig selv. I 2019 er satserne:

  • 3,56 kr/km for kørsel i egen bil eller motorcykel ved op til 20.000 km pr år pr arbejdsgiver
  • 1,98 kr/km for kørsel i egen bil eller motorcykel ved over 20.000 km pr år pr arbejdsgiver
  • 0,53 kr/km for kørsel på egen cykel eller knallert

Arbejdsgiver kan også vælge at betale en højere eller lavere sats

Hvis arbejdsgiver betaler en lavere sats, er beløbet stadig skattefrit. Hvis arbejdsgiver betaler en højere sats, skal der betales skat af hele beløbet – medmindre den del af beløbet, der er over satsen bliver beskattet som almindelig løn.

Det vil altså sige, at hvis din medarbejder kører 10.000 km i sin bil, og du betaler 3 kr/km (altså under satsen), skal der ikke betales skat af beløbet. Hvis du derimod betaler samme medarbejder 4 kr/km (altså over satsen), skal der betales skat af hele beløbet, og ikke bare af de 0,44 kr, som beløbet ligger over satsen.

Er kørselsfradrag og befordringsfradrag også det samme som kilometerpenge?

Nej. Som vi skrev ovenfor er kilometerpenge (og alle de andre ord for det) en godtgørelse, du som arbejdsgiver kan give direkte og skattefrit til dine ansatte, som bruger deres bil til erhvervsmæssig kørsel.

Kørselsfradrag, eller befordringsfradrag, er derimod et fradrag, som din medarbejder kan trække fra i skat, hvis vedkommende ikke får kilometerpenge. Din medarbejder skal selv indberette sin kørsel til skat, når året er omme. Så bliver det indregnet i vedkommendes årsopgørelse.

Kørselsfradraget har faste takster, som er afhængig af afstand og kun afstand. Det betyder, at det er lige meget om man kører bil, tager offentlig transport eller cykler. For at være berettiget til kørselsfradrag skal man køre over 25 km hver vej, og det skal være i forbindelse med et lønnet job. Har du en medarbejder i praktik, kan vedkommende derfor ikke få kørselsfradrag. Det kan en medarbejder i løntilskud derimod godt.

Hvordan kan Salary hjælpe?

Vil du gerne gøre registrering af skattefri erhvervskørsel simpel og let? Så kan du bruge Salary.

Vi har en dedikeret funktion til registrering beregning af kilometerpenge. Den finder du under ‘kørselsregnskab’. 

Hvis du i forvejen har en kørebog eller bruger en app til at holde styr på dokumentationen for dine medarbejderes erhvervsmæssige kørsel, kan du bruge den simple registrering. Så indtaster du bare det antal kilometer, der skal indregnes i medarbejderens næste lønseddel. Du kan også skrive kilometerne, som er optjent tidligere på året – så længe du har dokumentation for dem andetsteds.

Hvis du ikke har en kørebog, kan du bruge vores detaljerede registrering. Her skal du udfylde de oplysninger, som SKAT har brug for til dokumentation. Efter udbetalingen af hver løn, kan du finde et kørselsbilag med alle indtastningerne under fanen bogføring. Så kan du dokumentere kørslen over for SKAT senere, hvis det bliver nødvendigt.

Leder du efter hjælp til, hvordan du helt konkret registrere kørsel i Salary? Så læs vores guide til kørselsregistrering.


Kategorier: Guide